Med reservation för eventuella fel! Informationen i konfiguratorn ska ses som en rekommendation. Listorna baseras på våra (MIM Construction AB) egna mätningar samt rapporter från kunder och återförsäljare. Löpande ändringar och olika utrustningsnivå på bilmodeller kan göra att informationen ändras över tid.